CHIẾN THUẬT CHINH PHỤC IELTS SPEAKING [TẢI VỀ]

50.000 

 

Định dạng: VIDEO (MP4)

Dung lượng: 501 MB

Mô tả

CHIẾN THUẬT CHINH PHỤC IELTS SPEAKING

34 video hướng dẫn Ielts speaking

Video 1: Fluency and coherence

Video 2: Lexical resource

Video 3: Grammatical range

Video 4: Pronunciation

Video 5: Dạng câu hỏi LIKE – DISLIKE

Video 6: Dạng câu hỏi IMPORTANT

Video 7: Dạng câu hỏi USE

Video 8: Dạng câu hỏi EASY – DIFFICULT

Video 9: Dạng câu hỏi POPULAR

Video 10: Mở rộng bằng cách trả lời thêm WHAT

Video 11: Mở rộng bằng cách trả lời thêm WHERE

Video 12: Mở rộng bằng cách trả lời thêm HOW

Video 13: Mở rộng bằng cách trả lời thêm WHO

Video 14: Mở rộng bằng cách trả lời thêm WHEN

Video 15: Travelling

Video 16: Cooking

Video 17: Teacher

Video 18: Watching films

Video 19: Miêu tả

Video 20: Lý do

Video 21: Kết nối theo hướng lịch sự

Video 22: Kết nối theo hướng truyền thống

Video 23: Kết nối theo hướng giải trí

Video 24: Describe a person you admire

Video 25: A story you like to read

Video 26: A place you visited

Video 27: Đưa lý do

Video 28: Nếu ví dụ

Video 29: Xét các mặt trong đời sống

Video 30: Xét các đối tượng liên quan

Video 31: Family

Video 32: Friend

Video 33: Education

Video 34: Tổng kết

Đánh giá

Chưa có đánh giá nào.

Hãy là người đầu tiên nhận xét “CHIẾN THUẬT CHINH PHỤC IELTS SPEAKING [TẢI VỀ]”